Vytlačiť

Vážení členovia ZSPS,

ako v predchádzajúcich rokoch, aj v tomto roku organizujeme tri konferencie na tri rozličné hlavné diskusné témy. Každá z nich patrí medzi prioritné záujmové oblasti ZSPS a všetky sú aktuálne. Vedenie zväzu robí všetky potrebné kroky, aby sa našich konferenciách zúčastnili aj kompetentní zástupcovia štátnej správy.

A je len na Vašom osobnom rozhodnutí, ktorej regionálnej konferencie, alebo ktorých regionálnych konferencií sa zúčastníte.

Termíny a témy regionálnych konferencií 

REGIONÁLNA KONFERENCIA Východ

 Termín:  2. február (štvrtok) 2017 o 14,00 hod.
 Miesto:   EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
 Téma:  Aktuálne témy verejného obstarávania stavebných prác

REGIONÁLNA KONFERENCIA Stred

 Termín:  7. február (utorok) 2017 o 14,00 hod.
 Miesto:   PROMA, s.r.o., Bytčická 16, Žilina
 Téma:  Regionálny rozvoj a bytová politika – príležitosti pre stavebníctvo

REGIONÁLNA KONFERENCIA Západ

 Termín:  8. február (streda) 2017 o 14,00 hod.
 Miesto:   ZSPS, Viedenská cesta 5, Bratislava
 Téma:  Stav prípravy nového stavebného zákona