Prezentácie z konferencie: Iné kritériá ako najnižšia cena vo verejnom obstarávaní v oblasti stavebníctva

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci so Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) a Asociáciou pre rozvoj infraštruktúry (ARI), za podpory Úradu pre verejné obstarávanie SR (ÚVO) zorganizoval 7. novembra 2017 odbornú diskusiu o spôsobe viackriteriálneho hodnotenia ekonomickej výhodnosti ponúk prostredníctvom metódy BEST VALUE a jej možného prínosu k realizácií modernej a efektívnej infraštruktúry na Slovensku. 

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie