Sociálni partneri v rezorte dopravy vyhodnotili rok 2017

Bratislava (15. decembra) – Hodnotenie spolupráce a bilancovanie roka 2017 boli témami každoročnej Generálnej porady ministra dopravy a výstavby SR Arpáda Érseka so zástupcami rezortných sociálnych partnerov a zamestnávateľov. Sociálni partneri rokovali o najpálčivejších témach rezortu a hodnotili plnenie strategických a legislatívnych zámeroch ministerstva v tomto roku.

„Som presvedčený o tom, že konštruktívny sociálny dialóg prispieva k stabilite rezortu. Pomáha rozvíjať podnikateľské subjekty a zlepšiť sociálnu situáciu zamestnancov. Myslím, že práve vzájomným rešpektovaním a spoločnou diskusiou môžeme predchádzať nedorozumeniam a problémom,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Na stretnutí rokoval minister dopravy so zástupcami zamestnancov združených v Asociácii odborových zväzov dopravy, pôšt a telekomunikácii, zástupcami zamestnávateľov združených v Únii dopravy, pôšt a telekomunikácií a zástupcami Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.

Sociálni partneri diskutovali najmä o nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily v odvetví stavebníctva a nedostatku vodičov v doprave. Veľkú pozornosť preto na generálnej porade venovali aj duálnemu vzdelávaniu a odbornej príprave žiakov stredných škôl so zameraním na nedostatkové profesie v odvetviach rezortu dopravy a stavebníctva. Dôležitými témami boli aj bytová politika, riešenie bezpečnosti železničnej prevádzky a koncepčné a legislatívne zámery rezortu na rok 2018. Účastníci vyzdvihli spoluprácu a vecný dialóg rezortu dopravy na vzájomných stretnutiach.

Zdroj

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie