ZSPS na generálnej porade ministra dopravy a výstavby SR

Dňa 11. decembra 2018 sa uskutočnila v Bratislave generálna porada ministra dopravy a výstavby SR Arpáda Érseka so zástupcami zamestnancov združených v Asociácii odborových zväzov DPT a so zástupcami zamestnávateľov združených v Únii DPT SR a ZSPS.

Prezident ZSPS Ing. Pavol Kováčik, PhD, MBA úvodom svojho vystúpenia uviedol, že vzájomná komunikácia ministerstva a sociálnych partnerov je funkčná a efektívna. Konštatoval, že ZSPS súhlasí s predloženým odpočtom za rok 2018, ale súčasne aj upozornil na potrebu zlepšiť podporu vytvárania systému odborného vzdelávania v stavebnom rezorte tak, aby reagoval na skutočné potreby pracovného trhu.

Pre rok 2019, pokračoval prezident ZSPS, považujeme za prioritu v rámci hospodárskeho a sociálneho partnerstva vytváranie dlhodobých koncepčných materiálov rozvoja v doprave a výstavby, tak potrebných pre predvídanie, profilovanie, nastavenie potrebných kapacít podnikovej sféry na štruktúru stavieb a zákazky v dostatočnom časovom predstihu.

MDV SR je ním riadené organizácie sú významným investorom z hľadiska objemu finančných prostriedkov a v súvislosti s tým prezident ZSPS požiadal do záverov z generálnej porady uviesť aj spoločný záväzok plnej podpory prijatia a presadzovania systémových opatrení na zlepšenie odbornej úrovne verejného obstarávania. 

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie