Vytlačiť

Dňa 11. decembra 2018 sa uskutočnila v Bratislave generálna porada ministra dopravy a výstavby SR Arpáda Érseka so zástupcami zamestnancov združených v Asociácii odborových zväzov DPT a so zástupcami zamestnávateľov združených v Únii DPT SR a ZSPS.

Prezident ZSPS Ing. Pavol Kováčik, PhD, MBA úvodom svojho vystúpenia uviedol, že vzájomná komunikácia ministerstva a sociálnych partnerov je funkčná a efektívna. Konštatoval, že ZSPS súhlasí s predloženým odpočtom za rok 2018, ale súčasne aj upozornil na potrebu zlepšiť podporu vytvárania systému odborného vzdelávania v stavebnom rezorte tak, aby reagoval na skutočné potreby pracovného trhu.

Pre rok 2019, pokračoval prezident ZSPS, považujeme za prioritu v rámci hospodárskeho a sociálneho partnerstva vytváranie dlhodobých koncepčných materiálov rozvoja v doprave a výstavby, tak potrebných pre predvídanie, profilovanie, nastavenie potrebných kapacít podnikovej sféry na štruktúru stavieb a zákazky v dostatočnom časovom predstihu.

MDV SR je ním riadené organizácie sú významným investorom z hľadiska objemu finančných prostriedkov a v súvislosti s tým prezident ZSPS požiadal do záverov z generálnej porady uviesť aj spoločný záväzok plnej podpory prijatia a presadzovania systémových opatrení na zlepšenie odbornej úrovne verejného obstarávania.