Staviame budúcnosť EMI 2019

banner emi2019

Medzinárodná súťaž praktických zručností a odborných vedomostí
kombinovaných družstiev žiakov učebných odborov
ELEKTROMECHANIK – MURÁR - INŠTALATÉR

STAVIAME BUDÚCNOSŤ EMI 2019

Sprievodné podujatie 40. medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO 2019

P O Z V Á N K A

27. a 28. marec 2019 Incheba Bratislava, hala A1  

Vyhlasovateľ: Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava

Odborný garant: Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Organizátor: Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava

Spoluorganizátor: Incheba a.s., Bratislava

Odborní garanti:

  • Alca plast, s.r.o. Břeclav
  • Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia RIGIPS
  • Sanitas spol. s r.o., Myjava
  • K-system, spol. s.r.o., Žiar nad Hronom

Termín: 27. a 28. 03.2019 - CONECO racioenergia 2019

Miesto: Incheba Expo Bratislava, hala A1

Program:

27.03.2019

09.30 - 10.00 Slávnostné otvorenie súťaže

10.00 - 13.00 Praktická časť súťaže

14.00 - 17.00 Praktická časť súťaže

28.03.2019

09.00 - 12.30 Praktická časť súťaže

12.30 - 13.00 Kontrola kvality vykonaných prác, funkčné skúšky, Zasadnutie hodnotiacej komisie

13.30 - 14.00 Slávnostné vyhodnotenie súťaže

Srdečne Vás pozývame na jedinečnú medzinárodnú súťaž odborných vedomostí a praktických zručností kombinovaných družstiev žiakov učebných odborov elektromechanik, murár, inštalatér s názvom „STAVIAME BUDÚCNOSŤ EMI 2019“, ktorá sa uskutoční na 40. ročníku veľtrhu CONECO 2019 vo výstavisku INCHEBA EXPO Bratislava v hale A1.

Súťaže sa zúčastní 6 trojčlenných kombinovaných družstiev žiakov z Česka a Slovenska: SOŠ polytechnická, Jílová, Brno; SOŠ a SOU, Neratovice; SOŠ technická, Lučenec; SOŠ stavebná, Nové Zámky; SOŠ technická, Prešov a SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava.

Nevyhnutnou súčasťou v edukačnom procese je odborné vzdelávanie v stredných odborných školách. V súčasnosti na trhu práce absentujú odborníci stavebného zamerania a preto sa snažíme aj touto cestou propagovať odbory a profesie s upadajúcim záujmom žiakov základných škôl.

Myšlienka demonštrovať kooperáciu, teda prepojenie jednotlivých učebných odborov elektromechanik, murár a inštalatér je v dnešnej dobe nesmierne dôležité. Tieto profesie v praxi veľmi úzko spolupracujú, ich súčinnosť je veľmi potrebná, aby výsledok práce bol nielen funkčný, ale aj estetický a v konečnom dôsledku viedol tak k spokojnosti zákazníka.

Príďte svojou účasťou podporiť mladých ľudí, ktorí sa pripravujú na výkon svojho povolania a príďte sa presvedčiť, že dnešné vzdelávanie ako aj práca v stavebníctve sú plné nových technológií.

Partneri

logo rigips  logo alcaplast  logo sanitas  logo ksystem 

Mediálni partneri:

logo IS  logo ASB 

 

 

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie