Vytlačiť

EU BIM workshop poster2019 Názov podujatia: EU BIM Workshop

Podnázov: Strategická mapa implementácie

Základný popis:

Odborný seminár zameraný na podporu implementácie BIM vo verejnom sektore v rámci krajín EÚ

Dátum: 29. marec 2019

Čas: 9:00 - 15:00

Miesto: Incheba EXPO club, Bratislava

Organizátor:

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, BIM asociácia Slovensko, KnowledgePoint (UK), Slovenská komora stavebných inžinierov, Stavebná fakulta STU v Bratislave, spolufinancovaný z Európskej únie.

Jazyk: Prednášky budú v anglickom jazyku

Formát podujatia:

Workshop s prezentáciou a praktickými aktivitami vedenými inštruktorom, založený na štandardných materiáloch s prispôsobením danú krajinu (t.j. miestny, národný kontext, zdroje a kontakty). Aktivity sú založené na materiáloch pracovnej skupiny EU BIM Task group, ktorá sa zameriava na implementáciu BIM do verejného sektora. V roku 2017 táto pracovná skupina publikovala BIM príručku pre EÚ.

Cieľová skupina:

Podujatie je vhodné pre všetkých účastníkov stavebného priemyslu so záujmom o využitie prínosov informačného modelovania stavieb (BIM) a virtuálnej výstavby. Cieľovou skupinou sú najmä:

Ciele podujatia:

Obsah Workshopu:

V rámci programu sú zaradené sekcie určené na prácu v skupinách:

Program:

08:30 - 09:00 Registrácia
09:00 - 09:15 Otvorenie podujatia
09:15 - 09:45 Úvod do problematiky
09:45 - 10:15 EU BIM Task Group a význam BIM
10:15 - 10:35 Coffee break
10:35 - 11:30 BIM vo verejnom sektore
11:30 - 12:45 Stratégia implementácie
12:45 - 13:30 Obed
13:30 - 14:45 Rámcové kritériá a požiadavky na BIM
14:45 - 15:00 Ukončenie podujatia

Viac info a registrácia: https://www.bimas.sk/udalosti