Vytlačiť

Republiková únia zamestnávateľov a jej členovia v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania, Strednou odbornou školou technickou, Kukučínova 23, 040 01 Košice a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska

Vás pozývajú na pracovné a diskusné stretnutie na tému:

„DUÁL V SEKTORE STAVEBNÍCTVO“

ktorého cieľom je predstaviť zamestnávateľovi Národný projekt „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“, v spolupráci so strednými odbornými školami na území SR.

Zámerom stretnutia je zlepšenie informovanosti o odboroch sektoru stavebníctvo v systéme duálneho vzdelávania a predstavenie možností a výhod zapojenia sa do duálneho vzdelávania.

Prezentácia:

Pracovné stretnutie bude dňa 8. októbra 2019 so začiatkom o 10:30 h
v priestoroch Strednej odbornej školy technickej , Kukučínova 23, 040 01 Košice.
 Pracovného stretnutia sa môžete zúčastniť Vy alebo Vami poverení zástupcovia.

Účasť na pracovnom stretnutí je bezplatná. Prednáška, spolu s diskusiou nezaberie viac ako 60 minút vášho času a môže Vám v budúcnosti priniesť nových kvalifikovaných zamestnancov. Podrobnosti o duálnom vzdelávaní, certifikácii a výhodách zapojenia sa do systému duálneho vzdelávania pre zamestnávateľov Vám radi odovzdáme osobne.

Váš záujem o účasť prosíme potvrdiť emailom na ondrejkovic@zsps.sk najneskôr do piatku 4. októbra 2019 do 12:00 h.

 
Tešíme sa na osobné stretnutie a odbornú diskusiu s Vami.

______________________________________________________________________________________________________

logo ZSPS