Stretnutie partnerov projektu a stretnutie Riadiaceho výboru k projektu CraftEdu

Craft Edu Logo

V dňoch 7-8. 10. 2019 sa v Tatranskej Lomnici v rámci projektu CraftEdu uskutočnilo stretnutie partnerov projektu a Riadiaceho výboru. Témou stretnutia bolo nastavenie národného systému kvalifikácie a odbornej prípravy pre remeselníkov a pracovníkov v rámci vzdelávacích programov zahrnutých do projektu.

V rámci stretnutia sa zhodnotili a prediskutovali doterajšie výstupy z projektu, ktoré sú hlavne:

vytvorené kvalifikačné a hodnotiace štandardy, jednotky učebných výstupov a kurikulum pre profesie: montážnik výplne stavebných otvorov, tesár, montér hydroizolácii plochých striech, elektrotechnik pre inteligentnú elektroinštaláciu a elektrikár od 50V do 1000V v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie.

Súčasťou stretnutia bolo aj nastavenie prác, koordinácia ďalšieho postupu v projekte hlavne čo sa týka vytvorenia databázy školiteľov a certifikovaných školiteľov, aktivít vedúcich k podpore dopytu po vzdelávaní, diseminácií výsledkov projektu a komunikácie.

 

20191007 112506IMG 20191008 WA0001

partneri

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie