Stretnutie partnerov projektu a stretnutie Riadiaceho výboru k projektu CraftEdu

Craft Edu Logo

V dňoch 7-8. 10. 2019 sa v Tatranskej Lomnici v rámci projektu CraftEdu uskutočnilo stretnutie partnerov projektu a Riadiaceho výboru. Témou stretnutia bolo nastavenie národného systému kvalifikácie a odbornej prípravy pre remeselníkov a pracovníkov v rámci vzdelávacích programov zahrnutých do projektu.

V rámci stretnutia sa zhodnotili a prediskutovali doterajšie výstupy z projektu, ktoré sú hlavne:

vytvorené kvalifikačné a hodnotiace štandardy, jednotky učebných výstupov a kurikulum pre profesie: montážnik výplne stavebných otvorov, tesár, montér hydroizolácii plochých striech, elektrotechnik pre inteligentnú elektroinštaláciu a elektrikár od 50V do 1000V v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie.

Súčasťou stretnutia bolo aj nastavenie prác, koordinácia ďalšieho postupu v projekte hlavne čo sa týka vytvorenia databázy školiteľov a certifikovaných školiteľov, aktivít vedúcich k podpore dopytu po vzdelávaní, diseminácií výsledkov projektu a komunikácie.

 

20191007 112506IMG 20191008 WA0001

partneri

 

Dialog stakeholderov CraftEdu

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie