[hnonline.sk] Register partnerov firmy ešte trápi

Register partnerov verejného sektora sa prijal s dobrým úmyslom. Byrokracia, ktorú prináša, je však pre podnikateľov niekedy až likvidačná. Hovorí to právny riaditeľ Strabagu na Slovensku Radoslav Šály.

Vizitka: Radoslav Šály je riaditeľ právnej divízie medzinárodnej stavebnej skupiny Strabag na Slovensku. Odborne pôsobí aj vo Zväze stavebných podnikateľov Slovenska, kde sa sústreďuje na verejné obstarávanie stavebných prác.

Zákon o registri partnerov verejného sektora nepriniesol podľa vás len pozitíva. Kde sa objavili nedostatky?
V roku 2016 sme intenzívne rokovali o tomto návrhu zákona. Bola spoločenská objednávka niečo takéto prijať. Nadväzovalo to na kauzy, ktoré vtedy rezonovali v spoločnosti. Inštitúty, na ktoré sme už v tom čase poukazovali, sa neskôr naozaj ukázali ako problematické. V novele z roku 2019 možno nájsť aj naše vtedajšie podnety, ktoré sú dnes odrazené v zákone.

Čo ste napríklad kritizovali?

Kritizovali sme napríklad princíp, podľa ktorého nie je možné, aby si firma overovala konečných užívateľov interne, v rámci firmy, aj keď má veľmi silné právne a compliance oddelenie. Vždy totiž musíte osloviť externú oprávnenú osobu, ktorá nesmie mať nijaké väzby na firmu. Naďalej sme proti tomu, nevidíme v tom pridanú hodnotu.

Prevzaté z: https://slovensko.hnonline.sk/2126822-register-partnerov-firmy-este-trapi

 

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie