[print EUROSTAV 7-8] Nové prístupy a pohľady v architektúre a stavebníctve

Vydavateľstvo EUROSTAV v spolupráci so Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a Ministerstvom dopravy a výstavby SR usporiadalo 25. júna 2020 druhý ročník odbornej konferencie Inovácie v architektúre a stavebníctve. Konferencia sa vôbec po prvýkrát konala online. V pohodlí svojho domova či kancelárie sledovalo všetkých odborníkov a ich prednášky takmer 200 účastníkov. Interaktívne prednášky sa venovali najnovším trendom a prelomovým inováciám v architektúre a stavebníctve. Rozoberala sa aj aktuálna situácia v stavebníctve.

 Rok 2020 nás zaskočil šírením ochorenia Covid-19. Keďže bezpečnosť a zdravie sú pre nás prvoradé, boli sme nútení usporiadať konferenciu v online podobe. Konferenčnú sálu sme vymenili za komornejšie štúdiové prostredie, v ktorom prebehol program zložený z troch tematických blokov. Konferenciu otvorila výkonná riaditeľka Vydavateľstva EUROSTAV Mgr. Michaela Koreňová a prezident ZSPS Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA. Prednášky a panelová diskusia s poprednými odborníkmi zodpovedali väčšinu otázok, ktoré si stavebná a architektonická komunita v súčasnosti kladie. Ako spomenul vo svojom príhovore prezident ZSPS Pavol Kováčik, bez nových pohľadov a prístupov nebude možné naplniť všetky výzvy, ktoré doba na nás kladie.

Vplyvy vonkajšieho prostredia na architektonický objekt

Prezentácie prvého bloku sa venovali pôsobeniu vonkajšieho prostredia na architektonický objekt. Otvoril ich svojou prednáškou o architektúre inteligentných budov doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD., ktorý zároveň moderoval prvý a tretí blok prednášok. Pán Puškár sa už dlho zaoberá témou inteligentných budov a je v nej zanietený odborník, čo ukázal aj vo svojej zaujímavej prednáške. I keď problematika inteligentných budov nie je celkom nová, inovatívny je jeho prístup, pri ktorom preferuje architektonický koncept pred technologickými aplikáciami. Porozprával o nástrojoch architektonickej tvorby a vyspelých metódach navrhovania, pomocou ktorých možno vytvoriť kvalitný koncept inteligentnej budovy. Na záver konštatoval, že bez architekta a architektonického konceptu sa inteligentná budova asi ešte dlho nezaobíde, i keď je už veľmi rozvinutá umelá inteligencia. V mnohých veciach nadviazala na túto prezentáciu druhá s vysoko aktuálnym názvom Pred klímou sa neskryješ, ktorú sipripravil krajinný architekt Peter Pasečný. Hovoril v nej o význame zelenej infraštruktúry v moderných mestách. Je to veľmi živá téma, pretože v posledných rokoch čoraz intenzívnejšie pociťujeme nárast teploty, časté vlny horúčav a prívalové dažde. V mestskom prostredí sú podmienky horšie, je tu vyššia teplota vzduchu a oblačnosť než v okolitej krajine, nižšia priemerná vlhkosť vzduchu a podmienky pre rastliny sú takisto zmenené. Riešením týchto problémov je práve zelená infraštruktúra. Účastníci konferencie sa dozvedeli o jednotlivých jej prvkoch, o jej pozitívach a benefitoch. Záver prvého bloku patril Ing. Gabrielovi Mihálkovi zo spoločnosti Peikko Slovakia, ktorý predstavil inovatívny oceľový konštrukčný systém DELTABEAM® FRAME, najrýchlejší, bezpečnejší a efektívnejší spôsob výstavby nosných skeletov rôznych typov budovy. Ukázal možné kombinácie nosníkov a stĺpov, detaily ich spájania, kompatibilitu s rôznymi stropnými doskami. Upozornil na výhody systému DELTABEAM® FRAME, ktoré prináša investorom, výrobcom prefabrikátov aj projektantom, a na záver ukázal referenčné stavby na Slovensku a vo svete, pri ktorých sa použili výrobky systému DELTABEAM® FRAME.

Problémy a výzvy slovenského stavebníctva

Po krátkej prestávke pokračovala konferencia panelovou diskusiou, ktorú moderovala Adela Motyková, diskutujúcimi boli Pavol Kováčik, prezident ZSPS, Vladimír Jurík, zakladateľ Smart Cities klubu na Slovensku a Milín Kaňuščák, konateľ spoločnosti Kami Profit a bývalý generálny riaditeľ Sekcie výstavby na MDV SR. Cez telemost sa z Prahy pripojil Petr Matyáš, predseda predstavenstva Spolku Odborná rada pro BIM. Témami diskusie boli situácia v stavebníctve a regionálne investície, nové stavebné predpisy, digitalizácia stavebníctva a dotkli sme sa aj bytovej výstavby. V zaujímavej 90-minútovej debate si účastníci konferencie vypočuli nielen informácie o nelichotivých vplyvoch pandémie, ale aj o podmienkach, za akých by mohlo byť stavebníctvo impulzom pre našu ekonomiku. V úvode diskusie hovorili pozvaní odborníci o verejných investíciách a ich využívanie v regiónoch Slovenska. Pomôcť by nám mohli peniaze z EÚ, ktoré sú mimo nového programovacieho obdobia. Pán Kováčik zdôraznil, že je to výzva pre Slovensko a treba tieto peniaze investovať efektívne, najmä do projektov, ktoré majú spoločenskú návratnosť. Teda tak, aby ich vedelo Slovensko aj splácať. Pán Jurík vyzval príslušné ministerstvá na odbornú diskusiu na túto tému, o pláne obnovy, reštrukturalizácie ekonomiky. V ďalšej časti diskusie rozprával pán Kaňuščák o finančnej kondícii stavebných firiem, čo ju ovplyvňuje počas koronakrízy. K nepriaznivej situácii podľa neho prispelo aj to, že sa počas krízy prestali administrovať niektoré procesy. Pán Kováčik dodal, že očakávané prepady stavebníctva budú závisieť aj od istoty alebo neistoty súkromných investorov, developerov. Pán Jurík podotkol, že ak bude štát rozhodovať o balíčkoch na naštartovanie ekonomiky, mal by uvažovať aj o balíčku na projektovú dokumentáciu pre verejných investorov. Diskutujúci našli v koronakríze aj niečo pozitívne, napríklad väčšie prenikanie digitalizácie, využívanie elektronických prostriedkov na vzájomnú komunikáciu. Pán Jurík v ďalšej debate porovnal rozdiely medzi súčasným a nastávajúcim novým programovým vyhlásením. Súčasnému vyčítal viaceré nedostatky, najmä veľa operačných programov, ktoré navzájom nie veľmi dobre komunikujú. Nové programové obdobie má mať len jeden operačný program a nebude založený na dopytových výzvach, ale na báze integrovaných územných stratégií. Predmetom debaty sa stalo aj verejné obstarávanie s celým radom svojich problémov, s konštatovaním, že ho rozhodne potrebujeme skvalitniť, urobiť transparentnejším a zjednodušiť. Diskutovalo sa aj o očakávaných nových stavebných predpisoch, ktoré majú ísť na jeseň do parlamentu. Pán Kováčik vníma tento termín ako otázny, pretože ešte dnes sa vedú na ministerstvách diskusie o koncepcii zákona. Jednoznačný postoj ZSPS je, aby sa dokončil pripravovaný zákon, ktorý minulý rok skončil pred bránami parlamentu. Pán Matyáš, ktorý sledoval debatu o problémoch slovenského stavebníctva cez telemost z Prahy, informoval o tých, s ktorými sa boria v Českej republike, a o tom, ako ich riešia. Zameral sa hlavne na digitalizáciu stavebníctva, v ktorej sú oproti nám popredu. Vyjadril sa, že je to cesta, ktorou sa treba uberať, spomenul aj to, akú pozíciu má štát v príprave na správu svojho majetku v digitálnom prostredí a pri riadení výstavby. Nevynechal skúsenosti s verejnými investormi a potrebu pilotných projektov. Zdôraznil, že ich treba podporovať, hľadať pre ne správny režim, pretože je ťažké zadávať ich do verejných obstarávaní. Pán Kováčik hovoril o situácii s digitalizáciou stavebníctva na Slovensku. Za úspech považuje, že digitalizácia sa dostala do programového vyhlásenia vlády, a zdôraznil, že digitalizácia sa týka všetkých ministerstiev a rezortov, zasahuje plošne celý štát. V závere panelovej diskusie sa debatovalo o nájomnom bývaní, ktoré na Slovensku veľmi chýba. Pán Kováčik vníma, že vláda má v tomto smere ambiciózne plány, do celého prístupu však treba vniesť určitú systematizáciu. Pán Jurík skonštatoval, že zo strany developerov, ľudí aj primátorov a starostov miest je záujem o výstavbu nájomných bytov. Pán Kaňuščák zasa, že stačí máličko upraviť niektoré podmienky pre developerov, zamerať sa na inú kategóriu nájomníkov a nechápať nájomné bývanie len ako sociálne bývanie.

Inovačné riešenia a nové trendy v interiéri

Popoludňajší tretí blok sa venoval inovačným riešeniam vo vnútornom prostredí. Prvý spíker, Ing. Roman Macko, konateľ spoločnosti LIKO-S, najskôr predstavil svoju spoločnosť a jej inovácie v oblasti sklených priečok, interaktívne steny, akustické priečky. Vyvíjajú ich vo vlastnom vývojovom centre, ktoré sídli v zelenej budove. Tam rýchlo zareagovali na situáciu spôsobenú ochorením Covid-19 a pripravili sklený deliaci systém MICRA Covid, ktorým možno otvorený priestor rýchlo premeniť na viacero menších, upraviť recepcie, vyriešiť lekárne, čakárne tak, aby boli ľudia lepšie chránení. Inovatívny je aj systém MICRA II s mnohými vychytávkami. S ďalšou prednáškou vystúpil pán Matúš Konečný z HB Reavis, hovoril o symbiotických budovách, teda technologickej a senzorickej platforme, ktorá nastaví kvalitné vnútorné prostredie budovy na základe lokalizácie. Vďaka týmto inteligentným technológiám a systémom sú budovy osobné, vedia ľuďom dať, čo potrebujú, priestor sa v nich využije efektívnejšie. Spomenul aj emocionálne mapy priestoru – ďalšiu tému, na ktorej výskumný tím HB Reavis pracuje. Na prezentáciu Matúša Konečného nadviazal Sabah Shawkat, pedagóg z VŠVU. Prezentoval ľahké a estetické tensegritové konštrukcie, ktoré pretransformúva na dizajnové objekty v interiéri. V závere konferencie odzneli informácie o digitálnej obnove interiéru. Túto užitočnú tému objasnil Dušan Kočlík a Adam Tóth z Fakulty architektúry STU. Spoločne vytvorili virtuálnu databázu interiérov, z ktorých mnohé zanikli a možno si ich prezrieť formou virtuálnej prechádzky, ba aj virtuálne obnoviť. Konferenciu ukončila výkonná riaditeľka Vydavateľstva EUROSTAV Mgr. Michaela Koreňová s poďakovaním všetkým sponzorom a partnerom, ktorí podporili 2. ročník konferencie Inovácie v architektúre a stavebníctve.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie