Regionálne konferencie ZSPS (r.2011)

Vážení predstavitelia členských spoločností,

dovoľte mi, aby som Vás v mene Prezídia Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska pozval na regionálne konferencie členov ZSPS, ktoré sa budú postupne konať:

 

REGIONÁLNA KONFERENCIA VÝCHODOSLOVENSKÉHO REGIÓNU

Termín: 8. februára (utorok) 2011 o 10,00 hod.

Miesto: Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 7, Košice

Účasť: Členské organizácie Košického a Prešovského kraja

 

REGIONÁLNA KONFERENCIA STREDOSLOVENSKÉHO REGIÓNU

Termín: 9. februára (streda) 2011 o 10,00 hod.

Miesto: STAVIVÁ-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, Banská Bystrica

Účasť: Členské organizácie Žilinského a Banskobystrického kraja

 

REGIONÁLNA KONFERENCIA ZÁPADOSLOVENSKÉHO REGIÓNU I.

Termín: 10. februára (štvrtok) 2011 o 10,00 hod.

Miesto: CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, Nitra

Účasť: Členské organizácie Nitrianskeho, Trenčianskeho a Trnavského kraja

 

REGIONÁLNA KONFERENCIA ZÁPADOSLOVENSKÉHO REGIÓNU II.

Termín: 11. februára (piatok) 2011 o 10,00 hod.

Miesto: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Lamačská 8, Bratislava

Účasť: Členské organizácie Bratislavského kraja

 

PROGRAM REGIONÁLNYCH KONFERENCIÍ

1. Registrácia členov

2. Otvorenie

3. Projekt E[x]PErT Bau (Program Leonardo da Vinci) - materiál v prílohe č.1

4. Správa o činnosti ZSPS

4.1. Stav slovenského stavebníctva, výhľad na najbližšie obdobie – aktuálny materiál bude predložený na rokovaní

4.2. Predbežné vyhodnotenie plnenia hlavných úloh ZSPS - materiál v prílohe č.2

4.3. Stav členskej základne ZSPS k 31.12.2010 - materiál v prílohe č.3

5. Návrh zmien a doplnení Stanov ZSPS - materiál v prílohe č.4

6. Diskusia: Efektívnosť poskytovaných produktov EPI – prerokovanie za účasti zástupcu S-EPI, s.r.o., a ďalšie aktuálne otázky života zväzu.

7. Záver

 

Vážení predstavitelia členských spoločností,

regionálne konferencie členov zväzu majú už dlhoročnú a úspešnú tradíciu, ktorá je významným zdrojom podnetov pre činnosť zväzu i priestorom pre informovanie členskej základne o plnení stanovených cieľov a zámerov. Pevne verím, že si svoje pracovné povinnosti zariadite tak, aby ste sa mohli v uvedenom termíne venovať zväzovej činnosti a využijete príležitosť v neformálnej pracovnej atmosfére vyjadriť svoje názory a návrhy na ďalšie posilnenie autority nášho zväzu, jeho úlohy a ďalšie smerovanie.


S pozdravom a úctou,
Zsolt Lukáč
prezident

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie