Spustenie novej webovej stránky ZSPS

 

Vážení členovia Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska,
ctení partneri v stavebníctve,
milí čitatelia a priaznivci nášho informačného portálu,

 

nadišiel čas, aby sme Vám ponúkli ešte kvalitnejší prístup k informáciám o našom zväze a ešte viac rozšírili spektrum aktuálnych informácií o stavebníctve. Nový dizajn našej stránky nie je samoúčelný, reaguje na požiadavku aktívnej komunikácie, či už priamo s členmi zväzu alebo so všetkými užívateľmi informačného portálu formou diskusie na aktuálne témy, komunikáciu prostredníctvom rôznych ankiet, ale aj reakciami na uverejnené články.

Pre členov ponúkame aj významný zdroj informácií vo forme monitoringu tlače. Samozrejme nezanedbateľné pri tak vysokej návštevnosti je aj komerčné využitie nášho portálu pre všetkých užívateľov.

Tak ako sa Vy budete postupne oboznamovať s novou filozofiou stránky, budeme aj my postupne zdokonaľovať jej prehľadnosť a náplň. Za Vaše pripomienky a podnety Vám vopred ďakujeme.

Dovoľte mi vysloviť želanie, aby Váš čas strávený na informačnom portály ZSPS bol pre Vás bohatý a užitočný pri napĺňaní Vašich ambicióznych cieľov.

 

Pekný deň,

Ing. Ján Nemec
riaditeľ úradu ZSPS

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie