Vytlačiť

 

Vážení členovia Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska,
ctení partneri v stavebníctve,
milí čitatelia a priaznivci nášho informačného portálu,

 

nadišiel čas, aby sme Vám ponúkli ešte kvalitnejší prístup k informáciám o našom zväze a ešte viac rozšírili spektrum aktuálnych informácií o stavebníctve. Nový dizajn našej stránky nie je samoúčelný, reaguje na požiadavku aktívnej komunikácie, či už priamo s členmi zväzu alebo so všetkými užívateľmi informačného portálu formou diskusie na aktuálne témy, komunikáciu prostredníctvom rôznych ankiet, ale aj reakciami na uverejnené články.

Pre členov ponúkame aj významný zdroj informácií vo forme monitoringu tlače. Samozrejme nezanedbateľné pri tak vysokej návštevnosti je aj komerčné využitie nášho portálu pre všetkých užívateľov.

Tak ako sa Vy budete postupne oboznamovať s novou filozofiou stránky, budeme aj my postupne zdokonaľovať jej prehľadnosť a náplň. Za Vaše pripomienky a podnety Vám vopred ďakujeme.

Dovoľte mi vysloviť želanie, aby Váš čas strávený na informačnom portály ZSPS bol pre Vás bohatý a užitočný pri napĺňaní Vašich ambicióznych cieľov.

 

Pekný deň,

Ing. Ján Nemec
riaditeľ úradu ZSPS