Bakalár a Inžinierska cena

V uplynulých týždňoch sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie oboch súťaží za účasti zástupcov praxe, akademickej obce a profesijných združení. Súčasťou vyhlásenia výsledkov a odovzdávania ocenení bola v oboch prípadoch aj vernisáž výstavy zúčastnených bakalársky a diplomových prác. V súčasnosti sú obe výstavy inštalované vo Výstavnom priestore Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

V prílohe prikladám informácie o priebehu oboch akcií, o zúčastnených a ocenených prácach. Ďalšie informácie sa nachádzajú na stránke www.abfslovakia.sk včítane bohatej galérie.

Alojz Kopáčik, Prof., PhD., prezident ABF Slovakia

ABF Slovakia, Radlinského 11
810 05 Bratislava
Mobile: ++421 903 246628

 

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie