Možnosti reklamy na webových stránkach ZSPS

Zväz stavebných podnikateľov ponúka priestor na umiestnenie reklamných bannerov na stránkach www.zsps.sk. Reklamné bannery sú v troch typoch rozmerov a v dvoch cenách. Členovia ZSPS majú možnosť využiť 20% zľavu.

Webová stránka ZSPS je od 8.8.2008 monitorovaná prostredníctvom služby www.pocitadlo.sk, čo nám umožňuje sledovať jej návštevnosť podľa viacerých kritérií. Na základe takto získaných údajov môžeme zodpovedne vyhlásiť, že web ZSPS je typickým profesným webom kam viac ako 90% návštevníkov prichádza v pracovných dňoch,  viac ako 68% si otvorí stránku medzi 8-16 hod. Počet návštevníkov kolíše od 7 do 10 tis. mesačne. Títo návštevníci otvoria 20-35 tis. krát jednotlivé webové stránky zväzu.

Počet návštevníkov kolíše podľa udalostí v živote odvetvia, rastie v čase odborných konferencií, výstav a iných podujatí, klesá v časoch pokoja, čo svedčí o tom, že základom návštevníkov sú ľudia úzko spätý s oblasťou stavebníctva. Ak máte záujem osloviť významné slovenské stavebné firmy, osloviť kľúčových manažerov z oblasti stavebníctva, reklama na www.zsps.sk je tá správna voľba.

 

Ponuka bannerov

Jednotivé bannery vidíte práve na tejto stránke v ich skutočnej veľkosti

Leaderboard
šírka 890px výška do 300px

Ide o najväčší banner, ktorý využíva plnú šírku webovej stránky. Je to jednoznačná dominanta webovej stránky. V prípade záujmu sme schopní zabezpečiť spoločné zdieľanie bannera viacerými inzerentami, čo môže výrazne znížiť jeho cenu.

Vertical banner
šírka do 170px, výška do 340px

Klasický reklamný banner, vhodný na štandardnú reklamu. Zvyčajným miestom jeho umiestnenia na titulnej stránke je pravý stĺpec. V prípade ak by ste mali záujem o jeho umiestnenie na podstránkach webu, môže byť aj v ľavom stĺpci.

Button
šírka do 170px, výška do 90px

Ide o najmenší banner, ktorý dokáže optimálnym spôsobom udržiavať povedomie o existencii značky, výrobku, službe, alebo spoločnosti. Na webovej stránke ich môže byť umiestnených niekoľko. 

Prílohy:

 

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie