Vytlačiť

Prekvapení stavební podnikatelia

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) prijal s prekvapením a so znepokojením informáciu, že NDS kategoricky žiada pokračovať vo výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest tak, aby sa predišlo škodám a zmareným prácam. "Svedčí to o nepochopení skutočnej situácie na stavbách. Kriticky sa na nich znížili personálne kapacity. Mnoho domácich pracovníkov je v povinnej karanténe, resp. v dobrovoľnej izolácii," hovorí prezident ZSPS Pavol Kováčik.

Pre uzatvorenie ubytovacích zariadení v rámci opatrení štátu nie je možné podľa šéfa zväzu stavebných podnikateľov získať pracovníkov zo vzdialenejších lokalít. "Opatrenia susedných štátov, Českej republiky alebo Ukrajiny (zákazy vycestovania), prakticky znemožňujú príchod pracovníkov z týchto krajín," pripomína P. Kováčik.

Šéf ZSPS preto požiadal nového ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala, aby vzhľadom na situáciu urýchlene zvážil vydanie pokynu všetkým investorským zložkám rezortu na prerušenie prebiehajúcich zazmluvnených prác v záujme minimalizovania dôsledkov pandémie v oblasti prípravy a realizácie inžinierskych a dopravných stavieb a budov. V súvislosti s tým by sa podľa P. Kováčika tiež malo pristúpiť k príslušným úpravám tak, aby zmluvní zhotovitelia a dodávatelia boli oslobodení od platenia pokút pre nemožnosť riadne a včas splniť verejnú zákazku.

Prevzaté: https://abc-byvanie.sk/stavebnictvo/spravy-zo-stavebnictva/pandemia-negativne-vplyva-aj-na-stavby-slovenskej-spravy-ciest/