Vytlačiť

Komentár 2020 04 30 091749

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska má pre rezort dopravy a výstavby pripravené návrhy špecifických opatrení a úloh na zmiernenie negatívnych dosahov na stavebníctvo. Dôvodmi sú napríklad nepripravenosť štátnych infraštrukturálnych projektov či dosahu pandémie na ochotu súkromného sektora investovať do výstavby a opráv.

Príspevok o prepade stavebníctva začína 15:42. Nadväzujúci rozhovor s prezidentom Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Pavla Kováčika, začína od 16:22.

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14070/226194