Vytlačiť

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2012 - 2015 uzatvorená medzi:

 

Integrovaným odborovým zväzom

zastúpeným Ing. Dušanom Barčíkom, predsedom IOZ a JUDr. Martou Brodzianskou, podpredsedníčkou IOZ

a

Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska

zastúpeným Ing. Zsoltom Lukáčom, prezidentom ZSPS a Ing. Pavlom Kováčikom, PhD., MBA, viceprezidentom ZSPS a predsedom Sociálnej komisie ZSPS

 

 


pdf-16x16KZVS na roky 2012-2015.pdf