Vytlačiť

Dna  30.1.2009 v Bratislave, bol odsúhlasený Dodatok č.2 ku KZVS na roky 2008 – 2011 medzi IOZ-STAVBA a ZSPS.

Príloha: Dodatok č.2 ku KZVS na roky 2008-2011