Vytlačiť

STE SZČO, AUDÍTOR, FINANČNÝ PORADCA, LEKÁR, ADVOKÁT, ZNALEC, TLMOČNÍK, ARCHITEKT A POD....?

POZNÁTE NOVÉ POVINNOSTI PRE FYZICKÉ OSOBY – PODNIKATEĽOV REGISTROVANÝCH PRE DAŇ Z PRÍJMOV ÚČINNÉ OD 1.7.2018...?

Bratislavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na odborný seminár:

EGOVENMENT V PRAXI ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA FYZICKÝCH OSÔB – PODNIKATEĽOV (SZČO) S FINANČNOU SPRÁVOU SR OD 1.7.2018

Kedy: 12. jún 2018 o 9,00 hod.

Kde: BC Kerametal, Jašíkova 6, Bratislava

Bližšie informácie: http://ba.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2018051502

Prihláška na seminár (kód 180612): ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA


Všetky aktivity SOPK sú uvedené na: http://www.basopk.sk

Kontakt: Bratislavská regionálna komora SOPK, Jašíková 6, 82673 Bratislava, tel: 02/48291257, fax: 02/48291260, http://www.basopk.sk