Workshop: NOVELIZÁCIA LEGISLATÍVY OD 1.9.2018 A ZMENY V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

 

logo sustava povolani

logo appril com

NOVELIZÁCIA LEGISLATÍVY OD 1.9.2018 A ZMENY V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

Dňa: 23.8.2018 o 10,00 hodine

Kde: BC Kerametal, Jašíková 6, 826 73 Bratislava (budova Kerametalu)

Pre koho:

  • Podnikateľov : konateľov, vlastníkov firiem, manažérov
  • Pre školy: riaditeľov, zástupcov riaditeľa Cieľom workshopu je informovanie o zmenách v legislatívne upravujúcej systém duálneho vzdelávania, platného od 1.9.2018

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie