Vytlačiť

NOVELIZÁCIA LEGISLATÍVY OD 1.9.2018 A ZMENY V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

Dňa: 23.8.2018 o 10,00 hodine

Kde: BC Kerametal, Jašíková 6, 826 73 Bratislava (budova Kerametalu)

Pre koho: