Pozvánka na konferenciu: BIM a digitalizácia v stavebníctve

 

logo sustava povolani

logo appril com

pozvánka na konferenciu

BIM a digitalizácia v stavebníctve

Dovoľte, aby sme vás pozvali na 5. ročník odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa venuje BIM a digitalizácii stavebníctva a jeho implementácií na Slovensku.

Termín konania: 19. september 2019
Miesto konania: kongresová sála SLSP, Tomášiková 48, Bratislava

Aj tento rok na vás čakajú, zaujímaví spíkri, skvelí odborníci, ktorí budú prezentovať skúsenosti s implementáciou BIM, prípadové štúdie zamerané na využitie BIM v celom procese investičnej výstavby a na digitalizáciu v stavebníctve, virtuálnu realitu a prepojenie na BIM, BIM development a mnoho iných zaujímavých tém, ktoré budeme postupne uverejňovať.

 

Viac informácií

Prihláška na konferenciu

 

Bez názvu3

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie