Vytlačiť

pozvánka na konferenciu Zmena klímy

Srdečne Vás pozývame na medzinárodnú konferenciu ZMENA KLÍMY 2019 VÝZVY A RIEŠENIA, ktorú organizuje Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia.

Konferencia sa uskutoční v dňoch 13. - 15. novembra 2019 v Bratislave (miesto konania bude upresnené).

Cieľom konferencie je zdieľanie a šírenie poznatkov a informácií v oblasti politiky zmeny klímy, zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na jej nepriaznivé dôsledky, prijímaných postupov a riešení na medzinárodnej, národnej, regionálnej a lokálnej úrovni.

Viac informácii ku konferencii nájdete na webovej stránke http://climate-change.sazp.sk/.

Vašu účasť môžete potvrdiť prostredníctvom on-line prihlášky tu. Uzávierka pre registráciu účasti na konferencii je do 20. septembra 2019.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.