[seminár] STAVBYVEDÚCI (zľava 15%)

 

logo sustava povolani

logo appril com

Členovia ZSPS majú zľavu 15 %

stavbyveduci

 STAVEBNÉ ZÁKAZKY A PROJEKTY SÚ ČORAZ ZLOŽITEJŠIE.
STE NA TO PRIPRAVENÍ?

Kto je zodpovedný za dodržanie technických požiadaviek? 

Ako riadiť stavbu kompetentnejšie, kvalitnejšie a bezpečnejšie? 

Aké sú najnovšie trendy v oblasti digitalizácie a virtualizácie? ​

 

ŽIADNE OMÁČKY! 
 praktické skúsenosti ► legislatívne požiadavky ►reálne problémy

To, s čím sa stavbyvedúci stretáva každý deň.

Prihláste sa na odborný seminár STAVBYVEDÚCI  so  zľavou 15%

 

27/02/2020   12/03/2020


Vďaka kvalitnej príprave zvládnete skúšku odbornej spôsobilosti pre stavbyvedúcich a stavebný dozor ľavou zadnou.

 

Prečo sa na seminár oplatí ísť a čo sa dozviete?

  • Ako zodpovedať za vedenie uskutočňovania stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.
  • Aké sú špecifická bezpečnostných rizík výstavby, prevencia prostredníctvom návrhu, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a na poskytovanie a používanie OOPP, koordinácia bezpečnosti na stavenisku.
  • Ako zabezpečiť kvalitu pri verejných prácach, kontrola kvality pri betonárskych procesoch – konkrétne poznatky a skúsenosti z praxe.
  • Nástroje a technológie zvyšujúce efektívnosť činností súvisiacich s plánovaním, riadením a kontrolou stavebného procesu.  ..viac o seminári

 

Prihláška

 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie