Vytlačiť

Vážená paní, vážený pane,

Dovoluji si vás upozornit na devátý ročník konference Czech Infrastructure & PPP Forum 2012, který se uskuteční 2. a 3. října 2012 v Praze.

Czech Infrastructure & PPP Forum 2012 - devátý ročník konference o současném stavu a zejména budoucnosti PPP/PFI v České Republice.

Tolik potřebný rozvoj veřejné infrastruktury v čase ekonomické recese s sebou nese zásadní dilema: podpořit veřejné investice do infrastruktury a tím nastartovat ekonomiku, avšak za cenu zvýšení veřejného zadlužení? Nebo naopak brzdit investiční výdaje za účelem stabilizace veřejných rozpočtů? Jednoduchá odpověď není po ruce, na váhání však není čas. Pokud nemá hrozit další zhoršení stavu veřejné infrastruktury, musí se do ní investovat, třebaže jsou rozpočty pod tlakem, navíc jsou zpochybněny naplánované příjmy z eurofondů. Nemá-li se bilance veřejných rozpočtů opět propadnout, máme tu obtížnou situaci, jejíž řešení vyžaduje nové přístupy. Uvědomují si to ale politici a úředníci?

Určité řešení nabízí PPP - využít soukromého financování veřejné infrastruktury, kdy se zátěž veřejných rozpočtů rozloží do delšího období, případně přenese na koncového uživatele. Současně dochází k růstu efektivity a kvality služeb. V ČR se PPP málo využívá, možná je ale konečně čas na změnu. Dosud platilo, že veřejný sektor neumí a nechce vstupovat do partnerství se soukromým kapitálem. Je možné, že až nouze tento stav změní?

Na lepší časy se blýská v sektoru dopravy - hovoří se o dálnicích D3 a D1. Reformy v sektorech školství, zdravotnictví i v sociálních službách rovněž vytvářejí vhodné prostředí pro PPP, ve vodárenství a energetice to již začíná fungovat. V neposlední řadě se řeší aktuální změny v legislativě - zejména v koncesním zákoně a zákoně o veřejných zakázkách.

První den konference bude zaměřený na infrastrukturní projekty. Druhý den bude řešit projekty na municipální úrovni.

Letošní konference bude živá a interaktivní, zaměřená na otevřenou diskusi a výraznou zpětnou vazbu pro všechny zúčastněné.

Profilová témata konference:

Více o programu konference Czech Infrastructure & PPP Forum 2012, podmínkách přihlášení a on-line registraci naleznete zde.

Vaše případné dotazy ráda zodpovím na níže uvedených kontaktech a těším se na setkání s Vámi,

Libuše Kameníčková, manažer konference B.I.D. services s.r.o.
Milíčova 406/20, 130 00 Praha 3, Czech Republic
Tel.: +420 222 781 017, Fax: +420 222 780 147, GSM: +420 776 729 865
Datová schránka: nbvrngj
www.bids.cz