Seminár: "Tadžikistan otvára dvere pre investorov"

 

logo sustava povolani

logo appril com

Slovensko - tadžická obchodná a priemyselná komora, v spolupráci s SOPK Košice, SARIO a Eximbankou srdečne pozývajú slovenských podnikateľov na seminár "Tadžikistan otvára dvere pre investorov", ktorý sa bude konať dňa 28.09.2012/piatok/ v Košiciach. Seminár bude zameraný na vysvetlenie možnosti investičnej výstavby, exportu a importu a "joint-venture" partnerstiev v Tadžickej republike. Tadžikistan je perlou strednej Ázie a predstavuje obrovské možnosti v oblasti energetiky, ťažby surovín, výstavby základnej infraštruktúry, "solárneho" biznisu a pod. Srdečne privítame účasť podnikateľov, ktorí uvažujú o expandovaní na jeden z najmenej rozvinutých trhov sveta, s obrovskými možnosťami zhodnotiť svoje "know - how". STOAPK disponuje zoznamom približne 500 aktuálnych projektov v súkromnom sektore a tiež s podporou tadžickej vlády. Viac informácií nájdete v priloženej prihláške. Tešíme sa na Vašu účasť.

V prípade otázok ma prosím neváhajte kontaktovať.

Matej Turčok
tajomník STOAPK, o.z.
Za kasárňou 1 831 03 Bratislava
+421 918 185 990
www.stoapk.sk

Príloha: Prihláška

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie