Pozvánka na 2. odborné sympózium ZSVB na Slovensku „ LEGISLATÍVA • OBNOVA TZB • VÝSLEDKY Z PRAXE „ spojené s workshopom

 

logo sustava povolani

logo appril com

logo Zdruzenie spolocenstiev vlastnikov bytov na Slovenskulogo MDVRR SRZdruženie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku

v spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

v kooperácii

logo ZSPS    Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
logo Zdruzenie bytoveho hospodarstva Slovenska Združenie bytového hospodárstva Slovenska
logo Kosice pod záštitou primátora mesta Košice Richarda Rašiho

Vás pozýva na

2. odborné sympózium ZSVB na Slovensku

„ LEGISLATÍVA • OBNOVA TZB • VÝSLEDKY Z PRAXE „

spojené s workshopom

TERMÍN KONANIA : 20. jún 2013

MIESTO KONANIA : Košice, zasadačka Magistrátu mesta Košice, Trieda SNP 48/A

ZAČIATOK: o 9.00 hodine

Registrácia účastníkov: od 8.00 do 9.00 hodiny.

Predpokladaný koniec odborného sympózia: 17.00 hod.

ZAMERANIE 2. ODBORNÉHO SYMPÓZIA:

  • Legislatíva – pripravované vyhlášky, zákony a právne predpisy 2013/2014
  • Obnova technických zariadení budov – zdravo-technické inštalácie, poruchy vykurovania, výťahy, elektrické zariadenia budov, odberné plynové zariadenia v budovách,
  • Sanácie po požiaroch a vode, riešenie ochrany osôb a majetku, poistenie a financovanie bytového domu

Odborné sympózium je určené predovšetkým predsedom SVB, členom rád SVB, jednotlivým vlastníkom bytov a nebytových priestorov a širokej laickej a odbornej verejnosti.

Súčasťou odborného podujatia bude workshop vo vestibule pred zasadačkou, spojený s praktickými ukážkami a prezentáciou profesijných partnerov ZSVB na Slovensku.

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE: vstup na odborné sympózium, občerstvenie a obed majú účastníci zdarma.

Svoju účasť môžete nahlasovať na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky na čísle: 0911 011 530.

Hlavní partneri: Mediálny partner:
logo allianz logo PSS logo REHAU logo dom a byt

 

 


PROGRAM 2. ODBORNÉHO SYMPÓZIA ZSVB na Slovensku

 

20. jún 2013

9.00 h. Otvorenie sympózia – Petra Jurčáková, prezident ZSVB na Slovensku príhovor primátora mesta Košice MUDr. Richarda Rašiho

Blok : LEGISLATÍVA Moderátor: Ing. Monika ŠAMKOVÁ, ZSVB na Slovensku

9.15 h. Pripravované zmeny v stavebnom zákone

Ing. Tibor Németh, riaditeľ odboru územného plánovania, poverený zastupovaním generálneho riaditeľa sekcie výstavby, MDVRR SR

9.45 h. Aktuálna legislatíva pre oblasť energetickej hospodárnosti v pôsobnosti MDVRR SR

Ing. Alena OHRADZANSKÁ, riaditeľka odboru stavebníctva, MDVRR SR

10.05 h. Všeobecne záväzné právne predpisy pre energetickú efektívnosť TZB

Dr. Ing. Kvetoslava ŠOLTÉSOVÁ CSc., riaditeľka odboru legislatívy, vzdelávania a metodológie, SIEA

10.25 h. Možnosti financovania obnovy TZB s využitím štátnych zdrojov

Ing. Viera HLAVÁČOVÁ, vedúca oddelenia ekonomiky bývania, MDVRR SR

10.45 – 11.15 h. COFFE BREAK

11.20 h. Možnosti financovania komplexnej obnovy s využitím Európskych fondov

Ing. Zsolt LUKÁČ, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

11.40 h. SVB a ochrana osobných údajov v praxi (zverejňovanie, monitorovanie)

PhDr. Jana GÉCIOVÁ, spracovateľ, školiteľ, audítor inf. bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2005

12.00 h. Ochrana osôb a majetku v bytovom dome

Peter GREČKO, riaditeľ RYS Bratislava

12.20 h. Optimálna poistná ochrana pre Váš bytový dom - kryje Vaša poistná zmluva všetky riziká?

Ing. Milan HOLINĎÁK, vedúci oddelenia poistenia podnikateľov, ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.s.

12.40 h. Možnosti financovania obnovy bytových domov s využitím stavebného sporenia

JUDr. Katarína NIŇAJOVÁ, riaditeľka úseku sporenia a úverov právnických osôb, PSS, a.s.

13.00 – 14.00 h. OBED

Blok : OBNOVA a PRAX Moderátor: Ing. Monika ŠAMKOVÁ, ZSVB na Slovensku

14.05 h. Zákon o metrológii a povinnosti z neho vyplývajúce pre SVB a NP

JUDr. Marcela SABÓOVÁ, manager kvality, Bratislavská metrologická spoločnosť, s.r.o.

14.20 h. Výmena rozvodov vody a kanalizácie v bytových domoch

Ing. Peter FILIČKO, obchodno-technický zástupca REHAU, s.r.o.

14.40 h. Výťahy – zodpovednosť, riziká a povinné revízie

Ing. Štefan KISIDAY, inšpektor zdvíhacích zariadení TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

15.00 h. Bezpečnosť, odborné prehliadky a skúšky elektrických rozvodov a bleskozvodov

Ing. Jozef DUFFEK, inšpektor elektrických zariadení TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

15.20 h. Plynové rozvody – zodpovednosť a povinné revízie

Viktor KNIEŽOV, inšpektor tlakových zariadení TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

15.35 h. Sanácia po požiaroch a škodách spôsobených vodou

Mgr. Peter NECHALA, sales manager BELFOR Slovakia, spol. s r.o.

15.50 h. Slnečná energia v reálnych podmienkach bytového domu

Ondrej PAVLANSKÝ, predseda SVB Spišská Nová Ves 16.00 – 17.00 h.

DISKUSIA

17.00. h Záver


 pdf-16x16  pozvánka sympozium-tlač.pdf

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie