TREND konferencia "Komunalny manazment 2013 - Najprv susedia, potom partneri

Vazene panie primatorky, starostky, vazeni pani primatori, starostovia, experti, partneri, predstavitelia a zastupcovia odbornej a privatnej sfery, vazene damy, vazeni pani,

mesto - centrum regionu - identifikovanie a formovanie mestskych regionov, posilnovanie financnych zdrojov miest, nove prerozdelenie kompetencii verejnej spravy na zaklade prebiehajuceho auditu, efektivne cerpanie europskych zdrojov v sucasnom i nasledujucom obdobi 2014-2020 a najma skvalitnenie sluzieb pre fyzicke i pravnicke osoby aj vdaka aktivnej ucasti na legislativnom procese. To je v heslach zakladny vypocet priorit, ktore schvalil predchadzajuci XXIII. snem Unie miest Slovenska a ktorych realizaciu vo forme desiatich cielov Unie miest do nasledujuceho snemu schvalil nedavny XXIII. snem nasho zdruzenia.

Pozícia miest ako prirodzených centier regiónov je stále výraznejšia. Doteraz však nie je zohľadnená v súčasnom legislatívnom rámci, v štruktúre verejnej správy, v systéme prerozdeľovania finančných zdrojov, resp. v základných strategických a koncepčných dokumentoch SR v protiklade s celoeurópskym trendom tvorby a dominácie mestských regiónov - ohnísk miestneho a regionálneho rozvoja. Cieľom je postupné rozvíjanie komunikácie a spolupráce miest a obcí v ich spádovom území - nenásilné kreovanie mestských regiónov na území Slovenska, vrátane využívania a zdieľania skúseností s našimi partnermi, najmä z okolitých krajín.

Ako v sprievodnom liste uvádzame, sú to hlavné témy nadchádzajúcej TREND konferencie Komunálny Manažment 2013 "NAJPRV SUSEDIA, POTOM PARTNERI" - "MESTSKÉ REGIÓNY NA SLOVENSKU A V RAKÚSKU", kde budeme spoločne zdieľať naše doterajšie výsledky, problémy i úspešnosť napĺňania týchto cieľov, vrátane aktívnej účasti odbornej sféry, privátneho sektora i širokej občianskej verejnosti.

 

TREND KONFERENCIA SA USKUTOČNÍ 17.9.2013 OD 8:00 DO 16:00 HOD V PRIESTOROCH HOTELA HOLIDAY INN V ŽILINE.

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK NA KONFERENCIU JE 12.9.2013.

 

Pri naplnení počtu účastníkov pred uzávierkou rozhodne dátum odoslania prihlášky.

Prihlášky posielajte na adresu: TREND Representative, s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava - najvhodnejšie:

faxom na číslo 02/20822244

alebo emailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Ďalšie informácie nájdete na priloženej pozvánke s programom konferencie i formularom prihlášky.

Veríme, že sa v hojnom počte zúčastia vrcholoví predstavitelia našich miest, resp. vyšlú svojich manažérov alebo odborníkov pre túto problematiku. Rovnako sme presvedčení, že téma konferencie bude veľkou inšpiráciou aj pre zástupcov odbornej sféry a privátneho sektora.

 

Tešíme sa na spoločné stretnutie

So srdečným pozdravom

 

Marian Minarovič

generálny sekretár ÚMS 

 

Prílohy:

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie