Celoštátny seminár: Aktuálne otázky obchodovania s Ukrajinou a Odborný seminár: Špecifiká a prekážky obchodu s Ukrajinou

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) v spolupráci s Obchodnou a priemyselnou komorou Ukrajiny (OPK RF), právnou kanceláriou JURIMEX, Kyjev a EXIMBANKOU SR v rámci programu Slovak AID si Vám dovoľuje zaslať pozvánku na zaujímavé akcie:

  • Celoštátny seminár: Aktuálne otázky obchodovania s Ukrajinou, dňa 16.10.2013 hotel Bôrik, Na Bôriku 15, Bratislava.
  • Odborný seminár: Špecifiká a prekážky obchodu s Ukrajinou, dňa 17. októbra, Expo Center Trenčín (sprievodné podujatie veltrhu ELOSYS).

Viac informácií ako aj prihlášky nájdete v prílohách.

Ján Václav
riaditeľ
Slovenská obchodná a priemyselná komora- Trenčianská regionálna komora
Jilemnického 2
911 01 Trenčín
mobil: 0905 503298 www.tn.sopk.sk

Vybavuje:
Ľudovít Mičuda
0948 011 198

seminar-obchodovanie_s_ukrajinou-2013_10_16-pozvan.pdf

Špecifika_a_prekazky_obchodu_z_ukrajinou-2013.doc

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie