ÚEOS – Komercia, a.s. - Semináre o verejnom obstarávaní

Banner 170x170

logo sustava povolani

logo appril com

ÚEOS – Komercia, a.s. – odborná poradenská organizácia pre verejné obstarávanie a školenia záujemcov v tejto oblasti Vás pozýva na nasledovné odborné semináre na vybrané témy v rámci cyklu seminárov o zákone o verejnom obstarávaní v znení platnom od 1.7.2013.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie