SOPK: seminar KUBA - nové možnosti podnikania

 

logo sustava povolani

logo appril com

Bratislavská regionálna komora SOPK Vás v spolupráci s  Veľvyslanectvom Kubánskej republiky v SR pozýva na seminár:

KUBA - nové možnosti podnikania

Seminár sa uskutoční dňa 2.12.2012 (pondelok) o 9,00 v budove Kerametalu na Jašíkovej 6, Bratislava. Tlmočenie zabezpečené.

Termín prihlasovania: do 27.11.2013.

Príloha: Seminar_kuba.doc

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie