Vytlačiť

banner FSS2

Kríza v stavebníctve zasiahla všetky oblasti slovenského stavebníctva. V dôsledku krízy a nedostatku zákaziek poklesli ceny v stavebníctve na minimum. Keďže nezmyselná cenová vojna stále pretrváva, Vydavateľstvo Eurostav sa rozhodlo pripraviť na 13. marca 2014 v kongresovej sále Hotela Bratislava 1. ročník konferencie pod názvom Fórum slovenského stavebníctva: Hľadanie cesty z bludného kruhu.

Konferencia bude mať za cieľ ponúknuť pohľady a východiská na riešenie aktuálnej témy súčasného stavebníctva "cena verzus kvalita". Ceny v stavebníctve neustále klesajú, ceny za stavebné materiály a stavebné práce dosiahli už cenové dno a mnoho firiem si už uvedomuje, že je už nevyhnutné tieto negatívne trendy v oblasti tvorby cien v stavebníctve zvrátiť a zmeniť.

Nosnou prednáškou bude vystúpenie experta na tvorbu cien Ing. Petra Krišťáka zo spoločnosti PRICEWISE, ktorý bude hovoriť o tom, ako sa neustálymi zľavami a ponukou najnižšej ceny môžu spoločnosti prepracovať až k bankrotu a zároveň, ako súťaženie len o najnižšiu cenu kazí celý stavebný trh. P. Krišťák ponúkne tiež východiská a načrtne cesty a možné scenáre ďalšieho vývoja na stavebnom trhu.

Vystúpeniu P. Krišťáka bude predchádzať prezentácia riaditeľa odboru cenových štatistík zo Štatistického úradu SR Ing. Štefana Adamca, ktorý ponúkne analýzu vývoja cien stavebných materiálov a prác od roku 2008 do roku 2013.

Konferencia je určená generálnym riaditeľom a manažérom firiem pôsobiacich na stavebnom trhu ale aj všetkým, ktorým súčasná situácia na stavebnom trhu nie je ľahostajná a chcú sa inšpirovať ako v roku 2014 bojovať s krízou a s nízkymi cenami v stavebníctve. Viac informácií a prihlášku na konferenciu nájdete na http://www.vydavatelstvoeurostav.sk/sk/konferencie-es/fss.