Konferencia s francúzskou účasťou ÚSPORA ENERGIÍ V BUDOVÁCH na veľtrhu CONECO 2009

Banner 170x170

logo sustava povolani

logo appril com

Vážení členovia,

v rámci služieb poskytovaných úradom ZSPS členom ZSPS si Vás dovoľujeme informovať o konaní konferencie s francúzskou účasťou ÚSPORA ENERGIÍ  V BUDOVÁCH , ktorá sa bude konať ako odborná sprievodná akcia veľtrhu CONECO 2009 1. apríla 2009 v EXPO Clube vo výstavnom areáli INCHEBA, a.s. Bratislava.

Podrobnejšie informácie vrátane prihlášky sú v prílohe.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie