Národní konference o české infrastruktuře 2014, 16.4., Praha

ASOCIACE PRO ROZVOJ INFRASTRUKTURY (ARI)

1. dubna 2014

Pozvánka na Národní konferenci o české infrastruktuře 2014

Dovoluji si Vás pozvat na první ročník ojedinělé Národní konference o české infrastruktuře 2014, která se uskuteční 16. dubna 2014 v České národní bance pod patronátem Antonína Prachaře, ministra dopravy ČR, britské velvyslankyně Jan Thompson a Britské obchodní komory v Praze.

Cílem konference nebude jen prezentovat, ale i otevřeně diskutovat a hledat cestu k vyšší efektivitě české infrastruktury a stabilitě odvětví; přímou cestu, kterou by se měla nová vláda vydat, aniž by ztrácela zbytečně energii a čas. Mezi přednášejícími a účastníky potkáte zástupce politické reprezentace, odborné veřejnosti, představitelů státní správy, společností, které se zabývají dopravním stavitelstvím, včetně projektů dopravní infrastruktury, poradenských firem a společností, a další.

ARI touto konferencí zakládá tradici, na kterou bude navazovat další podzimní akce, jejímž cílem bude otevřeně zhodnotit, kam jsme se za půl roku posunuli, zda plníme svá předsevzetí a zda si vůbec vzájemně rozumíme.

Více informací naleznete v příloze. Podmínky přihlášení a on-line registraci naleznete na: http://www.infrakon.cz/registrace/.

Využijte 25% slevu z účastnického poplatku, kterou jsme pro Vás díky partnerům konference připravili!! Při registraci jen zadejte do kolonky "vzkaz pro nás" heslo: 25infrakon

Mezi přednášejícími se představí:

 • Antonín Prachař, ministr dopravy ČR
 • Věra Jourová, ministryně pro místní rozvoj ČR
 • Miroslav Zámečník, ekonomický konzultant
 • Aleš Michl, ekonom, analytik
 • Josef Hlavička, partner, Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
 • Jan Troják, ředitel projektového financování, ČSOB a.s.
 • Jan Thompson, britská velvyslankyně v České republice
 • Miroslav Singer, guvernér, Česká národní banka
 • Michal Mejstřík, ekonom
 • Dan Ťok, generální ředitel, Skanska a.s.
 • Pavel Pilát, generální ředitel, Metrostav a.s.
 • Pavel Havlíček, generální ředitel, SUDOP GROUP a.s.
 • Radko Bucek, generální ředitel, Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
 • Marek Svoboda, předseda představenstva, PRAGOPROJEKT, a.s. … a další.

Program konference:

I. Vize a poselství

Téma: Představení ARI jako partnera veřejného sektoru se „společným cílem“ zefektivnění veřejné infrastruktury. Konference by měla odpovědět na otázky:

 1. Co chceme a skutečně potřebujeme?
 2. Kde jsme, kam míříme a kde bychom měli být?
 3. Co je nutné udělat, abychom se dostali tam, kde bychom měli být?
 • Tomáš Janeba, prezident, Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI)
 • Jan Thompson, britská velvyslankyně v České republice.

II. EU: budoucnost infrastruktury

Téma: „Situace v EU: stejné problémy, různá řešení, rozdílné výsledky“

 1. Cíle EU v rozvoji infrastruktury
 2. Veřejné zadávání infrastrukturních projektů v nové směrnici EU
 3. Veřejné infrastruktury: zvyšování efektivity vs. zvyšování daní a poplatků
 4. Národní infrastrukturní plán
 • Věra Jourová, ministryně pro místní rozvoj ČR
 • Forbes Johnston, divizní ředitel, divize dálnic a dopravních staveb,Mott MacDonald
 • Paul Riley, JASPERS konzultant, Evropská investiční banka

III. Makroekonomický pohled – infrastruktura vs. ekonomika ČR

Téma: „Co chceme a skutečně potřebujeme?“

 1. Pohled ČNB a předních ekonomů na stav a možnosti ekonomiky ČR
 2. Jaké jsou multiplikační efekty infrastrukturních investic?
 3. Více než železo a beton: kdo a proč infrastrukturu potřebuje?
 • Miroslav Singer, guvernér, Česká národní banka
 • Michal Mejstřík, ekonom
 • Miroslav Zámečník, ekonomický konzultant
 • Aleš Michl, ekonom, analytik

IV. Dopravní infrastruktura: Strategie – Prostředí – Finance – Lidé

Téma: „Kde jsme, kam míříme a kde bychom měli být?“

 1. Rekapitulace posledních 5 let: vývoj trhu, aktivita státu a investorských organizací, počty zakázek, připravenost akcí a objemy zakázek na ÚOHS, role státu v hospodářské krizi
 2. Krize stavebnictví v Polsku – proč se nepoučíme ze situace okolních zemí
 3. Zadávání veřejných zakázek: dopady novely ZVZ, cena vs. kvalita
 4. Dopravní strategie: zákon vs. střednědobé smlouvy, 5 letý plán, projektové financování
 5. Profesionální fungování investorských organizací státu, platební morálka
 6. Zvýšení efektivity a zrychlení přípravy a realizace dopravní infrastruktury
 • Antonín Prachař, ministr dopravy ČR
 • Dan Ťok, generální ředitel, Skanska a.s.
 • Pavel Pilát, generální ředitel, Metrostav a.s.
 • Pavel Havlíček, generální ředitel, SUDOP GROUP a.s.
 • Radko Bucek, generální ředitel, Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
 • Marek Svoboda, předseda představenstva, PRAGOPROJEKT, a.s.

V. Zvýšení efektivity investičního cyklu dopravní infrastruktury

Téma: „Co je nutné udělat, abychom se dostali tam, kde bychom měli být?“

 1. Soutěžní standardy: jak efektivně zadávat, ekonomická výhodnost, dumpingová cena
 2. Smluvní standardy: Partnerství pro infrastrukturu, přenos rizik a odpovědnosti
 3. Technické a projekt-manažerské standardy: hospodárnost a efektivnost
 4. Finanční standardy: efektivní kombinace všech zdrojů financování
 • Josef Hlavička, partner, Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
 • Lukáš Klee, vedoucí právního oddělení, Metrostav a.s.
 • Petr Dovolil, senior konzultant, Mott MacDonald CZ, spol. s r. o
 • Jan Troják, ředitel projektového financování, ČSOB a.s.
 • Marcel Babczynski, ředitel infrastrukturního poradenství, Erste Bank

VI. Moderní trendy v oblasti infrastruktury

 1. BIM: Building Information Modelling – efektivní příprava a řízení
 2. Evropské vysokorychlostní tratě - evropské trendy a příležitosti
 • James Middling, divizní ředitel, budovy a jihovýchodní divize, Mott MacDonald CZ, spol. s r. o
 • Ivana Krošová, ředitelka PMO (Project Management Office), Skanska a.s.
 • Michal Uhrin, projektový manažér, Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

www.infrakon.cz 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie