Vytlačiť

SAPROW-banner-zsps

Vážení priatelia, ambíciou kongresu SAFETY AND WORK PROTECTION je vecná a otvorená diskusia o aktuálnych otázkach a problémoch aplikácie systémov a legislatívy bezpečnosti práce v každodennej praxi a pre každodennú potrebu praxe. Odbornými partnermi kongresu je NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE, PRIEMYSELNÁ BIPARTITA a SLOVENSKÝ ŽIVNOSTENSKÝ ZVÄZ.

Aktívnu účasť na kongrese potvrdili významní reprezentanti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálnej poisťovne, Národného inšpektorátu práce zväzov zamestnávateľov aj zamestnancov.

Vďaka aktívnej účasti odborníkov dôležitých subjektov bezpečnosti práce v jednotlivých diskusných fórach budeme vedieť spoločne pripraviť kvalifikované závery kongresu. Prostredníctvom odborných partnerov ich doručíme na rezort práce, aby úsilie prípravy zaujímavých tém a aktívna účasť hostí, autorít aj osobností, ako i všetkých účastníkov na kongrese bola zmysluplná. Našou snahou je motivovať Vašu účasť na kongrese zaujímavými témami s cieľom prispieť k skvalitneniu efektívnosti bezpečnosti práce.

Zaujíma nás aj váš názor!