Vytlačiť

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Národný ústav celoživotného vzdelávania si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú konferenciu „Inovácie vo vzdelávaní dospelých. Výmena skúseností medzi Slovenskom a Fínskom“, ktorá sa uskutoční 3. júna 2014 v hoteli SOREA Regia v Bratislave, Kráľovské údolie 6, http://www.sorea.sk/Default.aspx?CatID=327# od 8:30 do 15:00.

Registrovať sa na konferenciu je možné cez formulár: https://docs.google.com/forms/d/1ri6FCIoQfA16rfUUEGkN2UIqGVx2KexdVcEooLIsQ5A/viewform?usp=send_form.

CIEĽ KONFERENCIE

Vzdelávanie sa celosvetovo považuje za jeden z pilierov budúcnosti. Samotné vzdelávanie dospelých pritom zohráva dvojitú úlohu: na jednej strane prispieva k uplatniteľnosti na trhu práce, na strane druhej reaguje na širšie spoločenské výzvy, najmä ale podporuje sociálnu súdržnosť. Nakoľko vzdelávací systém vo Fínsku je preukázateľne považovaný za jeden z najlepších na svete, je našou cťou, že v spolupráci s fínskym Ministerstvom školstva a kultúry a Fínskou Národnou radou pre vzdelávanie môžeme na Slovensku pri príležitosti konania tejto konferencie privítať dvoch zástupcov spomínaných inštitúcií, pána Petri HALTIA a pána Markku KOKKONENA, a oboznámiť sa so systémom celoživotného vzdelávania vo Fínsku vrátane jeho legislatívneho a finančného zabezpečenia a zároveň podporiť výmenu skúseností a príkladov dobrej praxe v danej oblasti.

SEKCIE a TÉMY

1. Skúsenosti a prax vo Fínsku

Vzdelávací systém a celoživotné vzdelávanie vo Fínsku – prehľad vzdelávacieho systému, vzdelávacích politík a princípov celoživotného vzdelávania; vzdelávanie dospelých a uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa vo Fínsku: legislatívny rámec a prax – prehľad legislatívy vo vzťahu k rôznym sektorom a úrovniam vzdelávania, prax a príklady z oblasti vzdelávania dospelých a ďalšieho odborného vzdelávania, systém kvalifikácií na základe získaných kompetencií; spolupráca v oblasti vzdelávania a pracovného života, vnútropodnikové vzdelávanie (on-the-job-learning); poradenstvo a podpora pre dospelých: najnovšie intervencie – ciele politík a skúsenosti z najnovších programov, najmä programu Zručnosti mladých dospelých (Young adults‘ skills).

2. Skúsenosti a prax na Slovensku

Ďalšie vzdelávanie na Slovensku; účasť zamestnávateľov na ďalšom vzdelávaní; vzdelávanie na pracovisku v systéme formálneho a neformálneho vzdelávania (skúsenosti a výzvy v oblasti zabezpečenia vnútropodnikového vzdelávania); zabezpečenie systému rôznych ciest vzdelávania a recipročný vzťah medzi vzdelávaním a praxou resp. trhom práce; tvorba národnej sústavy kvalifikácií a národného kvalifikačného rámca; uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa na Slovensku; navrhovaný mechanizmus financovania ďalšieho vzdelávania, kariérové poradenstvo pre dospelých.

PROGRAM

Podrobný program konferencie bude zaslaný registrovaným účastníčkam a účastníkom pred konaním konferencie a následne bude zverejnený na webovej stránke www.nuczv.sk v časti Aktuality.

ROKOVACÍ JAZYK

slovenský a anglický s tlmočením

KONTAKTNÁ OSOBA

Mgr. Katarína Dubcová | E-Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | Tel: 02/69 202 231

ÚČASŤ NA KONFERENCII JE BEZPLATNÁ

Budeme sa tešiť na stretnutie s Vami a na Vaše skúsenosti, znalosti, postrehy a návrhy v rámci diskusie, pre ktorú bude konferencia, dúfame, vhodným podnetom.

 

Národný ústav celoživotného vzdelávania

Tomášikova 4 820 09 Bratislava

Tel: +421 2 69 202 231 Fax: +421 2 69 202 204

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

www.nuczv.sk