QUO VADIS slovenské stavebníctvo

 

logo sustava povolani

logo appril com

QUO VADIS slovenské stavebníctvo Odborná konferencia QUO VADIS SLOVENSKÉ STAVEBNÍCTVO, ktorú organizuje Vydavateľstvo EUROSTAV v spolupráci s Hospodárskymi novinami, sa bude konať 24. 6. 2014 v hoteli Bratislava.

Odbornými partnermi konferencie sú ÚEOS a ZSPS.

Odborná konferencia QUO VADIS SLOVENSKÉ STAVEBNÍCTVO, ktorá je určená pre odbornú verejnosť z oblasti stavebníctva a koná sa pod záštitou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, má za cieľ predstaviť predikciu slovenského stavebníctva na roky 2014 a 2015 a zároveň prediskutovať v 2 paneloch prípravu dvoch najdôležitejších zákonov, ktoré výrazným spôsobom vplývajú na kvalitu výstavby na Slovensku. Jedným z nich je Zákon o verejnom obstarávaní, druhým pripravovaný Stavebný zákon.

quo vadis copy

Odborný program konferencie

8.30 – 9.00 hod.: registrácia účastníkov

9.00 – 9.10 hod.: Otvorenie konferencie, štátny tajomník MDVRR SR František Palko

9.10 – 9.25 hod.: Prezentácia predikcie slovenského stavebníctva na roky 2014 a 2015. Spracovateľ: ÚEOS Komercia

9.25 – 9.40 hod.: Diskusia k predikcii vývoja slovenského stavebníctva, účastníci diskusie: František Palko, štátny tajomník MDVRR SR a  Miroslav Vallo, riaditeľ ÚEOS

9.40 – 11.00 hod.: Panelová diskusia: Zákon o verejnom obstarávaní

Predmetom panelovej diskusie bude poukázať na problémy súčasného znenia zákona a jeho uplatňovania v stavebnej praxi a zároveň formulovať východiská pre návrh nového znenia zákona, ktorý má Slovenská republika pripraviť a zaviesť do stavebnej paxe najneskôr do konca roka 2015.

Účastníci panelu: Ing. Zita Táborská, predsedníčka ÚVO, Ing. Milan Gajdoš, generálny riaditeľ NDS, Ing. Viktor Stromček, štátny tajomník MDVRR SR, Ing. JUDr. Radovan Pala, advokátska kancelária Taylor&Wessing

11.00 – 11.20 hod.: kávová prestvávka

11.20 – 13.00 hod.: Panelová diskusia: Stavebný zákon

Predmetom panelovej diskusie bude informovať o aktuálnom stave v príprave zákona, ktorý by mal vstúpiť do platnosti od júla 2015.

Účastníci panelu: Ing. Tibor Németh, generálny riaditeľ sekcie na MDVRR SR, prof. Ing. Vladimír Benko, PhD., predseda SKSI, Ing. arch. Imrich Pleidel, predseda SKA, Ing. Zsolt Lukáč, prezident ZSPS

13.00 hod. – obed a networking

Viac informácií o konferencii nájdete na www.vydavatelstvoeurostav.sk  

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie