Vytlačiť

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlásil 16. ročník súťaže Národná cena SR za kvalitu. Súťaž ako jediná v Slovenskej republike ponúka organizáciám podnikateľského sektora a verejnej správy možnosť vyzdvihnúť svoje silné stránky, zhodnotiť sa podľa európsky uznávaných kritérií a potvrdiť svoju výnimočnosť. Národná cena SR za kvalitu je založená na aplikácii modelov kvality, modelu výnimočnosti EFQM a modelu CAF. Oba z nich ponúkajú komplexný pohľad na manažérstvo organizácie a sú určené tým, ktorí hľadajú cestu k ďalšiemu rozvoju svojho manažérskeho systému a pýtajú sa, čo ďalej po certifikácii systému manažérstva kvality.

Zároveň Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR vyhlásil 2. ročník súťaže Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť. Poslaním tejto súťaže je presadenie a zviditeľnenie princípov spoločenskej zodpovednosti a verejne oceniť tie organizácie podnikateľského a verejného sektora, ktoré sa hlásia k plneniu princípov spoločenskej zodpovednosti.

Obidve súťaže sú určené pre akúkoľvek organizáciu zaoberajúcu sa výrobou alebo poskytovaním služieb, ktorá je registrovaná v Slovenskej republike podľa príslušných platných právnych predpisov. Odovzdávanie ocenení najprestížnejších cien za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť v Slovenskej republike prebehne v novembri 2015 počas mesiaca kvality na Slovensku.

S cieľom priblíženia metodík obidvoch súťaží a ich priebehu organizuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR bezplatný informačný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 28. januára 2015 v hoteli Tatra v Bratislave. Bližšie informácie o programe seminára nájdete v pozvánke.

Ak sa Vaša organizácia rozhodne využiť možnosť zúčastniť sa na bezplatnom informačnom seminári, vyplňte prosím priloženú záväznú prihlášku a pošlite ju najneskôr do 23. januára 2015 e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne je možné prihlásiť sa vyplnením online prihlášky na stránke www.npksr.sk.

Bližšie informácie o súťažiach môžete nájsť na stránke: http://www.unms.sk/?narodna_cena_SR_za_spolocensku_zodpovednost_2015 alebo na stránke: http://www.npksr.sk/narodna-cena-sr-za-kvalitu.


Ing. Katarína Verešová
Útvar kvality

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
tel: +421 2 5748 5121, mobil: 0918 876 008, fax:+421 2 5249 1713
www.unms.sk