GEOSYNTETIKA 2015

Katedra geotechniky Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Slovenská pobočka Medzinárodnej geosyntetickej spoločnosti

Slovenská geosyntetická spoločnosť

Slovenská komora stavebných inžinierov

Slovenská cestná spoločnosť

seminár Geosyntetika 

Vás pozývajú na seminár

GEOSYNTETIKA 2015

ktorý sa bude konať

11. marca 2015 o 9. hodine v priestoroch Stavebnej fakulty STU

Témy:

Geosyntetika z pohľadu:

  • skúšobníctva a certifikácie,
  • projektanta a statika,
  • konzultanta,
  • výrobcu,
  • distributéra,
  • investora,
  • výskumu a výučby.  

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie