CERN – SLOVENSKO: PRIEMYSEL A TRANSFER VEDOMOSTÍ

 

logo sustava povolani

logo appril com

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v spolupráci s Európskou organizáciou pre jadrový výskum CERN, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Výborom pre spoluprácu Slovenskej republiky s CERN, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Centrom vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

majú česť Vás pozvať na výnimočnú konferenciu:

CERN – SLOVENSKO: PRIEMYSEL A TRANSFER VEDOMOSTÍ

ktorá sa bude konať

24. marca 2015 od 9:00 do 18:15 v konferenčnej sále 27 na 1. poschodí Ministerstva hospodárstva SR na Mierovej 19 v Bratislave.

Cieľom podujatia, ktoré bude na Slovensku prvé svojho druhu, je utuženie a rozšírenie spolupráce CERNu a Slovenska v oblasti priemyslu a transferu vedomostí a technológií. Hlavným zámerom je zvýšenie návratnosti príspevku Slovenska do CERNu vo forme zakázok pre slovenské firmy, informovanie slovenských firiem o možnostiach dodávok do CERNu a vytvorenie nových spoluprác medzi CERNom a slovenským priemyslom.

Ďalším dôležitým zámerom je oboznámenie slovenských vedecko-výskumných inštitútov a firiem s možnosťami transferu technológií (komercializáciou vedeckých objavov a technológií vyvinutých vďaka fundamentálnemu výskumu vo fyzike elementárnych častíc a vysokých energií pre úžitok spoločnosti) a prispieť tak k novým partnerstvám, synergiám a akciám združujúcim akadémiu a priemysel.

Zástupcovia firiem budú mať možnosť prezentovať svoje propagačné materiály a počas podujatia individuálne rokovať s delegáciou CERNu v samostatnej miestnosti.

Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke a na webstránke http://indico.cern.ch/e/CERN-SLOVAKIA2015 , cez ktorú Vás v prípade záujmu zúčastniť sa, prosíme o registráciu online do 10. marca 2015. Podujatie bude vysielané livestreamom na http://www.thespot.sk/cern.

Účasť na podujatí je bezplatná. Rokovacím jazykom je angličtina, preklad je zabezpečený.

Keďže miesta sú limitované, oficiálne potvrdenie o možnosti zúčastniť sa dostanú záujemcovia až po uzatvorení registrácie.

Tešíme sa na stretnutie v Bratislave.

V mene organizátorov, Barbora Gulejová, PhD CERN www.cern.ch 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie