Výstava MOSBUILD Moskva 2015

Vážení predstavitelia členských spoločností,

Ministerstvo hospodárstva SR aj v roku 2015 vytvára priestor pre prezentáciu spoluvystavovateľov v národných stánkoch s cieľom zvýšiť exportnú výkonnosť subjektov a celkovo hospodárstva SR. Vybrané výstavy a veľtrhy sú v súvislosti s plánovanou realizáciou národného projektu zameraného na podporu účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch a výstavách v zahraničí a propagáciu slovenského priemyselného potenciálu v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast komoditne zamerané na oblasť strojárstva, spracovania kovov, energetiku, elektrotechniku, stavebníctvo.

V súvislosti s vyhlásenou výzvou na podanie prihlášok k účasti v národnom stánku MH SR na výstavách/veľtrhoch v roku 2015 si Vás dovoľujem týmto požiadať o súčinnosť pri informovaní záujemcov – spoluvystavovateľov o nasledovnej výstave :

MOSBUILD (14. – 17.04.2015) v Moskve, RF zameranie : stavebná výroba, interiérové vybavenie


Ing. Peter Jesenský, riaditeľ, odbor bilaterálnej obchodnej spolupráce sekcia priemyslu a obchodu

Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava, tel.: +421 2 4854 2517, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.www.mhsr.sk

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie