Slovensko–talianske obchodné fórum

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR) si Vás dovoľujú pozvať na Slovensko-talianske obchodné fórum, ktoré sa uskutoční v rámci projektu 'Rím smerom k EXPO 2015' v dňoch 16. – 17. júna 2015 v historických priestoroch pamätníka Vittoriano v Ríme.

Zaregistrujte sa online čo najskôr, ak máte záujem o rozvoj Vašich obchodných aktivít, nadviazanie kontaktov a spolupráce v talianskom teritóriu v týchto sektoroch:

  • komponenty pre automobilový priemysel
  • elektrotechnický priemysel
  • farmaceutický priemysel
  • vodný manažment – čistiarne odpadových vôd
  • informačné technológie
  • obnoviteľné zdroje energie
  • energetika

V registrácii nezabudnite označiť talianskych partnerov, s ktorými chcete rokovať.

Časový harmonogram Vašich rokovaní s vybranými partnermi Vám bude zaslaný pred samotným podujatím na mail uvedený v registrácii.

Náklady spojené s účasťou na Slovensko-talianskom obchodnom fóre, t. j. náklady na leteckú prepravu do Ríma, ubytovanie a miestny transfer, si hradí každý účastník sám.

Dátum a čas: 16. – 17. jún 2015
Miesto: pamätník Vittoriano v Ríme, Taliansko
Registrácia: do 3. júna 2015
Kontakt: Dominika Dubovská, E: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., M: +421 910 828 276
Web: www.sario.sk

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie