Konferencia "Doprava v Regióne Východné Slovensko 2014 - 2020"

dovoľujeme si Vám zaslať aktuálne informácie, týkajúce sa odbornej medzinárodnej konferencie „Doprava v Regióne Východné Slovensko 2014 – 2020", ktorá sa uskutoční 24.6. - 25.6.2015 v hoteli Yasmin v Košiciach.
Konferencia je organizovaná Košickým a Prešovským samosprávnym krajom pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ing. Jána Počiatka, predsedu Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenka Trebuľu a predsedu Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Petra Chudíka.

Cieľom konferencie je prezentovať riešenia pri budovaní udržateľného integrovaného dopravného systému v Regióne Východné Slovensko, vrátane dopravných projektov podporených technicko-ekonomickými štúdiami a štúdiami ekonomickej efektívnosti a trvalej udržateľnosti, v zmysle schváleného Dopravného plánu SR na roky 2014 – 2020.

Konferencia je rozdelená do štyroch odborných sekcií Cestná doprava, Železničná doprava a infraštruktúra, Integrovaná doprava a logistika, Cyklistická doprava a cykloturistika. V druhý deň bude prebiehať panelová diskusia na aktuálne témy v kontexte cieľa konferencie.

Konferencia je určená zástupcom projekčných firiem a realizátorov stavieb, pre odborníkov z výskumných ústavov, univerzít a pracovníkov štátnej správy a samosprávy.

Na konferenciu je možné sa prihlásiť prostredníctvom priloženej prihlášky, termín úhrady registračného poplatku je 15.6.2015.

Tešíme sa na Vašu účasť a v prípade akýchkoľvek otázok Vám radi odpovieme.


Ing. Ladislav Olexa, PhD., vedúci odboru dopravy

Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

tel: +421 055 7268250, +421 0918 766 016, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., http://www.vucke.sk/

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie