THE TRANSCARPATHIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

 Pozývame Vás zúčastniť sa na akcií «„MEDZINÁRODNE KONTAKTNE DNI», ktorá sa bude konať 18-19. novembra 2015 v priestoroch Zakarpatskej obchodno – priemyselnej komory.

TEMATIKA: stavebné materiály, projekty a stavebné technológie, stavebné zariadenie a náradie, otepľovacie systémy, tepelné izolácie a osvetlenie, inštalatérske zariadenia, stavebná chémia, bytový a kancelársky nábytok, príslušenstvo, nábytkový prípravný materiál, sadový nábytok, inventár, stolárstvo a jeho príslušenstvo.

Viac informácií v prílohe.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie