Odborné semináre 2015, Knauf Insulation s.r.o., Nová Baňa

 

logo sustava povolani

logo appril com

Termíny, miesta:

4. 11. 2015 Košice

5. 11. 2015 Banská Bystrica

12. 11. 2015 Bratislava

Téma:

Viac kvalitných projektov vďaka dotačnému programu a novej požiarnej legislatíve

Vážení kolegovia.
Cech strechárov Slovenska so svojím Partnerským členom CSs Knauf Insulation s. r. .o., Nová Baňa a Prvou stavebnou sporiteľňou organizuje v novembri 2015 odborné semináre na tému: „Viac kvalitných projektov vďaka dotačnému programu a novej požiarnej legislatíve".

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie