Workshop :Projektový manažment v biznis súvislostiach

 

logo sustava povolani

logo appril com

Vážení podnikatelia,

Bratislavská regionálna komora SOPK Vás srdečne pozýva na bezplatný workshop :Projektový manažment v biznis súvislostiach, ktorý sa bude konať dňa 30.novembra 2015 od 9,00 hod. v Bratislavskej regionálnej komore SOPK.

Bližšie informácie nájdete v pozvánke.

S pozdravom

Bratislavská regionálna komora SOPK
Jašíková 2
82673 Bratislava
================
tel: 02/48291257
fax: 02/48291260
http://www.basopk.sk

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie