Pozvánka na Okrúhly stôl Bielorusko

 

logo sustava povolani

logo appril com

Vážená pani riaditeľka,
vážený pán riaditeľ,

dovoľujeme si Vás pozvať na Okrúhly stôl o možnostiach hospodárskej spolupráce s Bieloruskom, ktorý sa uskutoční 03. decembra 2015 o 9.30 hod v priestoroch našej komory.
Seminár organizujeme v spolupráci s Veľvyslanectvom Bieloruska v Bratislave a Veľvyslanectvom SR v Minsku.
Na podujatí vystúpia s prezentáciou podnikateľského prostredia, závermi zasadnutia SR - BY medzivládnej komisie pre hospodársku spoluprácu a ďalšími užitočnými informáciami o možnostiach obchodovania s Bieloruskom obchodní radcovia veľvyslanectiev, Sergej Balaščenko a Tibor Bók.

Pozvánka a prihláška sú v prílohe. Je možné vopred zadať konkrétne otázky, ktoré budú zodpovedané v diskusii.

Uzávierka prihlášok je 27.11.2015

Tešíme sa na vašu účasť.

S pozdravom

Ing.Vladislav Oros
Senior Consultant
Dept. of Foreign Relations
=============================================
Bratislava Regional Chamber SCCI
Jasikova 6, 82673 Bratislava, SLOVAKIA
Tel: +421 2 4829 1534
Mobil: +421 904 252 677
Fax: +421 2 4829 1260
web: http://www.basopk.sk

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie