Medzinárodný klub SR - téma: „ Výstavba diaľníc a ciest na Slovensku"

Medzinárodný klub SR

dovoľuje si Vás pozvať na svoje 170. stretnutie vo štvrtok 28. októbra 2010 o 11,00 h v Radisson Blu Carlton Hotel,  Bratislava, Hviezdoslavovo nám. 3

Téma a vystupujúci: "Výstavba diaľníc a ciest na Slovensku"  

  • Ing. Ján  Figeľ, 1. podpredseda vlády a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
  • Ing. Alan Sitár, generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.

- Diskusia

- Bufetový obed s hudbou na počúvanie

- Návšteva výstavy Staré európske umenie 16.-18. storočia v SNG pre záujemcov

V prípade účasti prosíme poslať priloženú prihlášku do 20.10.2010


Prílohy:

Pozvánka

Prihláška

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie